Oog-in-oog met Vivienne de Leeuw CFO van Havenbedrijf Rotterdam

‘We leven in een tijd van transitie, slim samenwerken is cruciaal’

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa maar is vooral ook een slimme haven. Volop bezig met vernieuwing en zelfs koploper op velerlei gebied zoals duurzaamheid. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt mede het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het zorgen voor een professionele, veilige en vlotte afhandeling van scheepvaart, staat hoog in het vaandel. Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf is gevestigd aan de Wilhelminakade waar ook de cruiseterminal te vinden is. Als CFO, directie van het Havenbedrijf is Vivienne de Leeuw tevens verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op IT gebied en digitale inclusie in de Rotterdamse haven. Zij is onder andere ook voorzitter van de Cruise Policy Board Rotterdam.


U heeft een drukke baan en toch maakt u tijd voor een Cruise Policy Board?

‘Cruise bevindt zich op het snijvlak van stad en haven, het verbindt als het ware de haven met het stadscentrum’ antwoordt Vivienne De Leeuw, ‘…tegelijkertijd staat duurzaamheid in de cruise-industrie voorop, dat spreekt mij aan.’ Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp nietwaar? ‘Ja inderdaad, het is heel belangrijk! Gelukkig zijn er al vele stappen gezet en in rap tempo volgen er meer. Dit geldt zeker ook voor de cruise-industrie waar Cruise Port Rotterdam onderdeel van is. Zo komt er walstroom op de Holland Amerikakade. We verwachten daar in de tweede helft van 2024 het eerste schip aan de stekker te kunnen leggen.’

Naast walstroom is men ook bezig met alternatieve brandstoffen?

‘Jazeker, de meeste schepen die op stapel staan, kunnen straks varen op basis van “dual fuel”. Een keuze tussen bijvoorbeeld LNG en biodiesel, zoals HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil, red.) Deze wordt gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen van onder meer plantaardige oliën en vetten. Het mooie is dat straks ook oudere schepen eventueel kunnen overstappen op biodiesel (90% reductie van CO2). Echter, we zijn in transitie en er is nog een weg te gaan. Daarbij is samenwerking van groot belang. Het mooie van de cruise-industrie is juist ook de internationale samenwerking én de constructieve slagen die men maakt op milieu gebied. Ik vind beide van belang en als voorzitter van de Cruise Policy Board Rotterdam draag ik daar graag aan bij.’