Walstroom Holland Amerikakade

Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca & Bestuur) is groot voorstander van walstroom en zorgt voor voortgang en resultaten.

De realisatie van walstroom aan de Holland Amerika kade is daar een voorbeeld van. Met een jaarlijkse aankomst van meer dan 100 cruiseschepen is walstroom belangrijk. Het gebruik van walstroom vermindert CO2 uitstoot, het geluid en de soms waarneembare geur. Hiermee kan ook de toegevoegde waarde voor de lokale economie (middenstand) en het kwalitatieve toerisme in de stad worden geborgd. Het merendeel van de cruiseschepen die Rotterdam aandoen zijn inmiddels geëquipeerd om walstroom te kunnen gebruiken.

Het college van B&W ziet graag dat álle cruiseschepen die Rotterdam bezoeken zich in 2027 op walstroom aansluiten, dit vooruitlopend op de aankomende EU directieven daartoe in 2030. Cruise Port Shore Power BV (CPSP) is eigenaar van de walstroominstallatie en verzorgt de operatie en exploitatie ervan. Dit model borgt transparantie van de dienst walstroom levering aan (cruise) schepen aan de Holland Amerikakade. Het werk ligt op schema en de installatie zal naar verwachting midden 2024 gereed zijn voor gebruik. De cruise-industrie is in rap tempo verder aan het vergroenen en het is mooi dat Rotterdam hier voortvarend haar rol in neemt. Hiermee is de toekomst van de mooie historische cruiseterminal nu gewaarborgd.