Havenbedrijf Rotterdam start opspuiten land voor ‘groene’ bedrijven

Op Maasvlakte 2 is gestart met het opspuiten van 55 ha land voor bedrijven die hernieuwbare brandstoffen en chemische producten maken. Waterbouwbedrijf Van Oord is onlangs begonnen met het werk. Het Finse bedrijf UPM maakt plannen om zich hier te vestigen, en het Havenbedrijf wil er tegelijkertijd ook ruimte bieden aan andere bedrijven die producten maken uit reststoffen. Door dit soort bedrijven bij elkaar te vestigen ontstaat een cluster van bedrijven dat gebruik kan maken van dezelfde infrastructuur, zoals buisleidingen.