Vossenafrasteringen beschermen weidevogels in de haven

Aan de vooravond van het broedseizoen plaatste Havenbedrijf Rotterdam in het westelijk havengebied afrasteringen om weidevogels en meeuwen te beschermen tegen vossen die sinds enkele jaren ook in de Rotterdamse haven vertoeven.

Met name in de broedtijd struinen de vossen de broedgebieden en kolonies af op zoek naar een gemakkelijke prooi. De plaatsing van de afrastering past in het beleid van het Havenbedrijf dat gericht is op een duurzame instandhouding van broedparen weidevogels en allerlei soorten meeuwen in de Rotterdamse haven. Economische vooruitgang zal niet meer ten koste gaan van de natuur en het milieu van het havengebied, zo stelt Port of Rotterdam.