Grootste blauwe waterstoffabriek van Europa

Air Products gaat een CO2-afvanginstallatie bouwen, beheren en exploiteren bij zijn bestaande waterstoffabriek in Rotterdam. De fabriek zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn en zal dan de grootste blauwe waterstoffabriek in Europa zijn.

Waterstof wordt ‘blauw’ genoemd, wanneer CO2 tijdens de productie van waterstof wordt afgevangen om te worden opgeslagen. De blauwe waterstof zal zowel de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam als andere klanten bedienen via het waterstofleidingnetwerk van Air Products.

De afgevangen CO2 wordt met Porthos getransporteerd en opgeslagen in gasvelden 3 kilometer onder de bodem van de Noordzee. Porthos stelt Air Products in staat om de CO2-uitstoot in de haven van Rotterdam meer dan te halveren.

Air Products werkt eraan om zijn eigen activiteiten en die van zijn klanten verder koolstofvrij te maken door plannen te realiseren om groene waterstof beschikbaar te maken uit geïmporteerde hernieuwbare energie in de haven van Rotterdam.

 

(foto: Dick Sellenraad)