Interview: René de Vries

Port of Rotterdam investeert veel, onder meer in milieu, patrouillevaartuigen, bluscapaciteit… en zo kwam het dat in januari de RPA 8 als eerste met hybride-aandrijving van een serie patrouillevaartuigen werd gedoopt door Miranda Sagel, manager van het Haven Coördinatiecentrum, samen met de (Rijks)havenmeester René de Vries.

Onder leiding van De Vries werken zo’n 470 mensen onder andere in verkeerscentrales, het Havencoördinatiecentrum, bruggen en sluizen, op patrouillevaartuigen en als inspecteur aan boord van bezoekende schepen. De (Rijks)havenmeester valt deels onder Port of Rotterdam en de gemeente, anderzijds legt hij verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De havenmeester is onder andere port health officer, port security officer, port cyber resilience officer en maakt deel uit van de veiligheidsstaf van Rotterdam, aldus René de Vries.

Alles onder controle voor een brede veiligheidsgarantie.                                          Port of Rotterdam investeert ook veel in security. Cyber maakt daar tegenwoordig een steeds groter onderdeel van uit. “Port Security beveiligt sinds 2004 de terminals in Rotterdam en omgeving en dus ook de cruise terminal”, zegt René de Vries. “Vandaag de dag niet alleen hoge hekken en camera’s om de omgeving te beveiligen. Want systemen en ook camerasystemen kunnen worden gehackt. We moeten alles onder controle hebben voor een brede veiligheidsgarantie. Dat is de reden dat ik ook de awareness aan het verhogen ben. Eigen medewerkers instrueren en scherp houden, oefenen met rederijen alsmede een gezamenlijk programma hebben met de bedrijven in de haven, Deltalinqs, de Politie, de Gemeente, het OM, Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf. Samen zijn wij FERM *).

Voor Cruise Port geldt dit uiteraard ook allemaal. Samen maken we het elke keer weer mogelijk voor een groot cruiseschip om veilig aan te leggen midden in de stad.”

*) De naam van het samenwerkingsverband. Geen afkorting, maar de
Rotterdamse vertaling van resilience.