Trots op onze Cruise Port Captains

Deze captains zijn roeiers van de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) die zorgen voor juiste aan- en afmering van schepen in de Rotterdamse haven. Zij zijn ‘Cruise Port Captains’, een uniek concept ontstaan door samenwerking van CPR en KRVE. Een aantal van hen is Port Facility Security Officer. 

We praten met Jeroen Wupkes en Ferry van Zundert, twee van de acht captains. “De captains leiden en checken alles tussen de kade en het schip. Om maar wat te noemen: het plaatsen van de gangway, de logistieke planning, het van boord gaan van passagiers en bemanning, de leveranties vanaf de kade zoals LNG fuelling, veiligheid op de kade plus dat er veilig gewerkt wordt”, vertellen Jeroen en Ferry. Op een aantal terreinen werkt het team captains nauw samen met het Team Terminal Operations (zie vorige Newsletter).

“Onze nautische achtergrond is bij ons werk belangrijk, want je moet zien wat er gebeurt en problemen meteen herkennen. Een voorbeeld is toenemende wind of iets te veel slack in de trossen, dan moeten we snel maatregelen nemen. Ook snel schakelen als er een afzwaaier binnenvaart. Dan zorgen wij dat er op tijd mensen aanwezig zijn en laten we alles vloeiend verlopen.”, aldus Jeroen en Ferry.