Oog in oog met … Sibrand Hassing (Director Fleet Operations, Holland America Line)

Het wereld-hoofdkantoor van de HAL is gevestigd in Seattle, maar het West-Europese hoofdkantoor bevindt zich in Rotterdam, naast het historische pand waar het allemaal begonnen is. Dit gebouw is nu Hotel New York, maar er staat nog duidelijk Holland Amerika Lijn op.

Sinds enige tijd varen alle HAL-schepen weer onder Nederlandse vlag, want die hoort bij de HAL net zoals de HAL bij Nederland en Rotterdam hoort. Binnen Holland America Line houdt Sibrand Hassing zich in de frontlinie bezig met vertegenwoordiging van het varen onder Nederlandse vlag en andere overheids- en internationale maritieme zaken. Daarbij adviseert hij het senior management over de beste manier van handelen met betrekking tot vlaggenstaat, havenstaat en overheids- en internationale maritieme aangelegenheden. Met andere woorden: bijvoorbeeld alle certificaten zoals de Zeebrief (soort kentekenbewijs) en regelgeving, milieu-aangelegenheden (Marpol), veiligheid
(Solas), opleidingseisen (STCW) en EU-regelgeving. Dit vraagt een uitgebreid monitoringsproces dat onder Hassing valt. Hij is bij de HAL eveneens het aanspreekpunt richting overheid vanwege de aanscherping van eisen, vooral die met betrekking tot milieu.

Recentelijk vroeg men hem bij de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) voor het voorzitterschap. Vanwege zijn drukke functie bij de HAL is hij blij dat hij het voorzitterschap kan delen met Karin Orsel, CEO van MF Shipping Group. Beiden waren al bestuurslid van de KVNR. “In deze rol ga ik onder meer bijdragen aan een uiterst belangrijke doelstelling van de KVNR: verdere
verduurzaming van de Nederlandse zeescheepvaart. Dit is zo belangrijk, omdat er simpelweg ook voor een onderneming als de HAL geen toekomst is zonder schone lucht, schoon water en schone stranden in de wereld.”

Wat betekent dit in de praktijk?
“Wel, de Carnival Group (waar HAL onderdeel van is, red.) is gestart met toepassen van technologie om uitstoot van zwavel (SOX) sterk te reduceren hetgeen we bereiken met Advanced Air Quality Systems (‘scrubbers’) die eveneens fijnstof (‘PM’), roet (‘black carbon’) en zware metalen uitfilteren. Kijk, LNG is heel mooi, maar het is een tussenoplossing. Want ons uiteindelijke doel is qua fossiele brandstof emissieloos te zijn. Wat dit dan wordt? In de havens walstroom
bijvoorbeeld, geleverd door locale ‘schone’ krachtcentrales.”