Nederlandse zeehavens winnen International Award for Sustainability

De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen / Vlissingen, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de 'World Ports Sustainability Award' gewonnen. Ze ontvingen de prijs voor een gezamenlijk project gericht op de toepassing van OESO-richtlijnen voor zeehavens. De richtlijnen bieden handvatten hoe om te gaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten en milieu.