Broedende vogels zo veel mogelijk beschermen

Het Havenbedrijf heeft maatregelen genomen om broedende vogels zoveel mogelijk te beschermen. Er is extra aandacht voor de grootste kolonie kleine mantelmeeuwen van Europa in het westelijk havengebied. Dit jaar maakt het Havenbedrijf daarbij voor de eerste maal gebruik van tekstkarren, oftewel dynamische informatiesystemen.

Eind van dit jaar komt de film Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0 in de bioscopen. Daarin spelen de dieren in en rond de Rotterdamse haven de hoofdrol. Cameramensen van medeproducer Veldkijker Films zijn deze maanden in de weer om de laatste opnames te maken.