LNG wordt steeds populairder in de scheepvaartsector

In het Rotterdamse havengebied varen in totaal negen LNG-bunkerschepen, waaronder Gas Agility (Total), 's werelds grootste LNG-bunkerschip. Port of Rotterdam is hard bezig met de ontwikkeling van transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als transportbrandstof voor de scheepvaart. Momenteel is LNG de schoonste brandstof die als schaalbaar en betaalbaar kan worden beschouwd. Bovendien is het de ambitie van het Havenbedrijf om als speerpunt te dienen in de import, export, opslag en bunkering van LNG.