Groene Waterstof

Vrachtwagens

In het kader van milieu/duurzaamheid en klimaat hebben Port of Rotterdam en Air Liquide gezamenlijk het initiatief genomen om in 2025 duizend vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en Duitsland. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit in het havengebied en nog meer vermindering van de CO2-uitstoot en wel van meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.

Duurzaam alternatief voor steenkool, olie en aardgas

Tijdens hun transitie naar klimaatneutrale staalproductie hebben thyssenkrupp Steel en HKM (steel) steeds meer waterstof nodig om staal te produceren zonder hierbij steenkool te gebruiken. De Duitse staalbedrijven thyssenkrupp Steel en HKM onderzoeken samen met Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheid om internationale toeleveringsketens voor waterstof op te zetten. Samen verkennen de partijen nu de mogelijke aanleg van waterstofleidingen tussen Rotterdam en de staalfabrieken van thyssenkrupp Steel en HKM in Duisburg.