Platte oesters ontdekt in Rotterdamse haven

In het westelijke havengebied zijn verrassend veel platte oesters aangetroffen. Dit blijkt uit een onderzoek dat mogelijk is gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De vondst is heel bijzonder. Platte oesterriffen kwamen tot begin 19e eeuw zowel in de Noordzee als in de haven voor en zijn toen grotendeels verdwenen door onder andere overbevissing en milieuvervuiling. De schelpdieren komen in de Nederlandse kustwateren tegenwoordig nog wel voor (in de provincie Zeeland), maar dit is met name kweek ten behoeve van consumptie. 

De onderzoekers hebben de oesters zowel aan een kademuur als op de havenbodem gevonden, in een gemiddelde dichtheid van acht oesters per m2. Dit is best veel.