Interview met Carlo Schreuder, directeur Bestaande Stad

Wat houdt “Directeur Bestaande Stad” precies in?

Bijna twee jaar ben ik nu Directeur Bestaande Stad Gemeente Rotterdam. Samen met collega’s vervul ik de belangrijke rol van marktmeester, rentmeester èn huismeester in de bestaande stad en draag bij aan het versterken van Rotterdam als aantrekkelijke en prettige stad om te wonen en werken. En natuurlijk houd ik ook zicht op de kwaliteit van de Rotterdamse woningvoorraad en onze monumenten in de stad.

Rotterdam is milieutechnisch erg goed bezig (CO2-reductie, waterstof) nietwaar?

Absoluut. We werken toe naar een CO2-neutrale haven in 2050. Daarom zijn we – met het bedrijfsleven - op veel vlakken bezig om de uitstoot van de bestaande industrie terug te dringen. Bijvoorbeeld door afvang en opslag van CO2 onder de Noordzeebodem, maar ook met de opbouw van een nieuw energiesysteem gebaseerd op groene elektriciteit en de productie en import van waterstof. Er lopen tal van projecten op dat gebied, bijvoorbeeld windenergie, fabrieken om die windenergie om te zetten in groene waterstof, pijpleidingen in het havengebied en richting Duitsland voor het transport van de groene waterstof en zo door. Zo wordt er internationaal ook gewerkt aan het op de weg hebben van 1000 vrachtwagens op waterstof tussen Rotterdam, het Ruhrgebied en Antwerpen in 2025. Dus ook aan de verduurzaming van de transportsector, inclusief zeevaart en binnenvaart, wordt hard gewerkt.

De aanleg van walstroom valt onder uw verantwoordelijkheid. Wat is precies het belang ervan voor haven en stad en schepen?

Walstroom is vooral belangrijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Als schepen hun dieselgeneratoren helemaal kunnen uitzetten wanneer ze aan de kant liggen, dan scheelt dat flink in de uitstoot van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Bovendien maken schepen dan beduidend minder geluid. Zeker voor woningen dicht bij kades zoals de Cruise terminal, is dat ook belangrijk.

Een nieuw college staat op het punt aan te treden in de gemeente Rotterdam. Wat zijn uw verwachtingen?

Het nieuwe coalitieakkoord met de titel “Eén Stad – Rotterdam” spreekt mij erg aan als Rotterdammer en ik ben blij dat het akkoord er al zo snel is. Het akkoord straalt vooral "samen” uit en daar sta ik erg achter. Een duidelijke opdracht voor de komende jaren: samen voor elkaar, samen met elkaar en samen voor Rotterdam.

Naar welke ontwikkeling(en) in de stad Rotterdam kijkt u het meest uit?

De stad is constant in beweging en Rotterdam is nooit af. Met de stadsontwikkeling spelen we constant in op de ontwikkelingen op straat- en wijkniveau tot aan de ontwikkelingen op wereldniveau. De transitie binnen de Rotterdamse (haven)economie volg ik op de voet. Hoe houden we het verdienvermogen van Rotterdam voor de komende generaties op peil? Waar komen investeringen het best tot rendement en dragen die investeringen bij aan een nieuwe, schone, circulaire economie? Daarbinnen ben ik erg benieuwd naar het tempo waarin stad en haven de uitrol van walstroom en de inzet van waterstof oppakken.