Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam

Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam: “Onze solide financiële positie is essentieel om de komende jaren te blijven investeren in de traditionele hardware zoals kademuren en steigers, maar vooral ook in infrastructuur voor de energietransitie. Daarnaast gaan we door met investeren in digitalisering. Door een haven met infrastructuur van wereldklasse te blijven, zorgen we dat dit een aantrekkelijke locatie blijft voor bedrijven om te investeren in de transitie.”

“Gemeente Rotterdam, haven en Rotterdamse bedrijven investeren in energietransitie”

De afgelopen jaren is een groot portfolio aan projecten voor de energietransitie opgebouwd. Nu er ook steeds meer duidelijkheid ontstaat hoe de abstracte klimaatdoelen worden vertaald in concreet Europees en nationaal beleid en regelgeving, wordt ook duidelijker hoe dit uitpakt voor de verschillende projecten. Er zijn een paar belangrijke investeringsbeslissingen genomen, zoals voor een grote bioraffinaderij en Europa’s grootste groene-waterstoffabriek.

Daarnaast ook: uitbreiding van een importterminal voor ammoniak, uitbreiding van de capaciteit om batterijen te recyclen, de aanleg van een waterstoftankstation voor vrachtwagens en een walstroomproject. Bij elkaar een totaalbedrag van ca. € 3 miljard, zo komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Het Havenbedrijf Rotterdam gaat ook de CO2-emissies van de
eigen organisatie versneld terugdringen. Het doel is om in 2025 al 75% en in 2030 90% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. Ook zullen haar vaartuigen op korte termijn volledig overstappen op biobrandstof.