Haven Rotterdam op waterstof

Koploper in de wereld. Havenbedrijf Rotterdam, energiebedrijf Uniper en Shell investeren ondertussen al volop in productiefaciliteiten voor groene waterstofop de Rotterdamse Maasvlakte. Shell verwacht hier in 2023 de eerste fabriek voor waterstof te kunnen openen. Havenbedrijf Rotterdam en Uniper willen in 2024, eveneens op de Maasvlakte, een tweede waterstoffabriek operationeel hebben.

Het Havenbedrijf verwacht de infrastructuur voor het bunkeren van waterstof begin volgend jaar gereed hebben.

Watertaxi Rotterdam heeft haar vloot uitgebreid met een waterstof-watertaxi (MSTX 22).
Het is het een van de eerste schepen in Europa’s grootste haven die op deze duurzame energie gaat varen. Behalve de MSTX 22 heeft Watertaxi Rotterdam al zes elektrische schepen in de vaart. Echter waterstof wordt alom beschouwd als een van de veelbelovendste innovatieve toepassingen om de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. ‘Wij hebben ons ten doel gesteld om onze hele vloot voor 2030 zero-emissie te maken’, zegt Daan van der Have van Watertaxi Rotterdam.