Oog-in-oog met… Jantje Steenhuis

Stadsarchivaris en directeur Stadsarchief Rotterdam.

We praten met mevrouw Jantje Steenhuis over oude passagierslijsten van Holland-Amerika Lijn, en “finding your roots”. Maar eerst wat is de functie van het Stadsarchief en wat betekent het voor de burgers. Overigens gaf Jantje
Steenhuis de dag voor dit gesprek een lezing in verband met het 165-jarig bestaan van het Stadsarchief Rotterdam.

‘Het belang van het Stadsarchief is het geheugen te zijn van de gemeente. Alles wat belangrijk is voor de geschiedenis van de stad wordt gearchiveerd. Ook voor de burgers zijn we een bron van gegevens. Deze gegevens betreffen bijvoorbeeld familie-achtergrond maar ook rechten en plichten van de mensen in onze samenleving. Burgers hebben recht op inzage. Maar niet alles is openbaar. Vertrouwelijke informatie, zoals privacy-gevoelige gegevens, worden pas na bepaalde tijd openbaar’, vertelt Jantje Steenhuis.

‘Oude passagierslijsten zijn als onderdeel van het archief van Holland-Amerika Lijn meegekomen’, vervolgt ze. ‘Elk schip legde een scheepsjournaal aan over de reis, de route en zelfs over het weer. Maar dus ook met de gegevens van de mensen die meevoeren. Hier is vandaag de dag veel vraag naar. Bijvoorbeeld naar familie die naar Amerika is geëmigreerd. Daarom hebben wij de bronnen gedigitaliseerd zodat de gegevens makkelijker zijn terug te vinden. We hebben naast de gegevens van de vele mensen die met de boot naar Amerika zijn gegaan om een nieuwe toekomst op te bouwen, ook gegevens van passages van zakenlieden, artiesten, musici die in het verleden naar Amerika gingen voor business en optredens en in een aantal gevallen daar gebleven zijn. Al die roots zijn in het Stadsarchief terug vinden’, aldus Jantje Steenhuis, die de achtste Stadsarchivaris is sinds 1857.