De Rotterdamse haven wordt steeds slimmer

Het havenbedrijf beheert een havengebied van meer dan 12.500 hectare en heeft circa 89 kilometer aan kademuren in eigendom. Door nieuwe wensen, ambities, regelgeving en schaalvergroting zet de Rotterdamse haven vol in op een digitale, slimmere infrastructuur.

Zoals afmeerpalen met sensoren, drones in het havengebied, zelfsturende zeeschepen, slimmer baggeren, satellietgegevens voor containerkranen en kades, slimme bolders en veel meer… www.portofrotterdam.com/slimmeinfrastructuur