Hoe we navigeren naar een duurzame toekomst

CO2 afvang, aanleg walstroom Cruise Port Rotterdam en meer

In de Rotterdamse haven wordt dankzij Porthos straks 2,5 miljoen ton CO₂ per jaar afgevangen en permanent opgeslagen. CO₂ opslag is daarmee een wezenlijke maatregel voor de industrie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Aanleg nationale waterstofnetwerk 

Op het conversiepark (Maasvlakte) wordt nu de eerste van vier waterstoffabrieken gebouwd, de Holland Hydrogen 1. Deze 200MW waterstoffabriek maakt groene waterstof met elektriciteit van windparken op zee en zal naar verwachting in 2025 de eerste groene waterstof kunnen leveren. Met de beoogde Delta Rhine Corridor komt er ook een verbinding met Duitsland.

Walstroominstallatie voor cruiseschepen

Begin juni 2023 startte de bouw van de walstroominstallatie voor cruiseschepen aan de Holland Amerikakade. Deze zal in het 4e kwartaal 2024 gereed zijn.
Steeds meer havengebieden kiezen voor walstroom. Langs de Nieuwe Waterweg (de aanvoerroute naar Rotterdam) wordt op verschillende plekken walstroomvoorziening aangelegd. Zoals bijvoorbeeld bij de DFDS terminal in Vlaardingen.

DFDS (o.m. lijn- en ferrydiensten naar Engeland en Ierland) heeft maart jl. officieel een walstroominstallatie in gebruik genomen voor schepen aan de kade. DFDS maakt gebruik van groene walstroom en neemt deze af van Rotterdam Shore Power, een joint venture van Port of Rotterdam en energiebedrijf Eneco. Stenaline in Hoek van Holland is 13 jaar geleden  al overgestapt naar walstroom wanneer haar ferry’s aan de kade liggen.


Hergebruik restwarmte

De “restwarmte” van de steeds schonere industrie in het Rotterdamse havengebied gaat via transportbuizen naar woningen en bedrijven in de provincie Zuid-Holland. De restwarmte die vroeger in de lucht verdween of geloosd werd in het havenwater, wordt nu hergebruikt om bijvoorbeeld te verwarmen of warm te kunnen douchen. Dit gebeurt steeds meer en is dankzij het ondergrondse buizennetwerk van WarmtelinQ.


CO2-emissies havengebied 1/3 lager 

De CO2-emissies in de haven zijn in 2023 met 2,2 Mton (10%) gedaald ten opzichte van 2022. De emissies zijn inmiddels 1/3 lager dan in 2016.
De daling wordt vooral veroorzaakt door de twee kolencentrales op de Maasvlakte, in 2023 met ruim 2 Mton (38%) minder CO2 dan in 2022. Om de CO2-uitstoot in de haven (2030) conform de Europese en Nederlandse ambitie met 55% terug te brengen ten opzichte van 1990 vindt in de haven een CO2-reductie plaats naar 9,3 Mton in 2030. Alle zeilen worden bijgezet en men is goed onder weg.