In the Picture: Delfshaven

Delfshaven, een vrijwel ongeschonden historische wijk van Rotterdam. Aan de Aelbrechtskolk nr. 8 staat een pand met een trapgevel die dateert uit 1592, het pand is het oudste nog bestaande huis van Rotterdam.

In 1608 kwam een groep Engelse puriteinse separatisten naar Nederland. Ze vestigden zich in de stad Leiden. In de zomer van 1620 vertrokken deze ‘Pelgrimvaders’ vanuit Leiden naar Delfshaven van waaruit ze hun reis naar Amerika begonnen. 102 Passagiers maakten uiteindelijk de barre overtocht met de ‘Mayflower’. Ze stichtten hun kolonie in Massachusetts bouwden mee aan de nieuwe staat. De Pelgrimvaderskerk in Delfshaven – eveneens aan de Aelbrechtskolk - is er ook nog steeds. Vlak voor de kerk zijn de voetafdrukken van de Pelgrimvaders en je kunt erin gaan staan voor een foto.

In de 17e eeuw legden aan de Delfshavense grachten ook schepen aan met zakken graan, grondstof voor jeneverdistilleerderijen. Het Zakkendragershuisje uit 1653 is de plaats waar de broeders van het zakkendragersgilde bijeen kwamen. Dit pand is nu museum met historie van de wijk Delfshaven.  

Delfshaven was vroeger de haven van Delft toen de Delfshavense Schie werd gegraven (1389), die Delft verbinding gaf met de Maas. Rondom de sluis ontstond toen het stadje dat nu beschermd stadsgezicht van Rotterdam is.