In 2024 zullen cruiseschepen aan de walstroom kunnen in Rotterdam!

Het college B&W heeft besloten tot een walstroominstallatie voor de cruise schepen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met het stadsbestuur, Havenbedrijf Rotterdam en Cruise Port Rotterdam. Alle partijen hebben de ambitie uitgesproken om in 2030, 90% van zeecruiseschepen, die walstroom kunnen gebruiken, in Rotterdam aan walstroom aan te sluiten.

Wethouder Arjan van Gils (Financiën en Haven) is groot voorstander van de aanleg: “De realisatie van de walstroominstallatie heeft een grote maatschappelijke waarde voor Rotterdam. Met een jaarlijkse aankomst van meer dan 100 cruiseschepen is Cruise Port Rotterdam belangrijk voor de lokale economie en het toerisme in de stad maar zorgt ook voor luchtverontreiniging. Door het gebruik van walstroom vermindert de verontreiniging aanzienlijk. Zo’n 65% van de cruiseschepen die Rotterdam aandoen kunnen daarvan gebruik maken.”

Cruise Port Rotterdam Directeur Mai Elmar is blij met het besluit: “De toekomst van de terminal is nu geborgd en kunnen we verder met onze mooie en duurzame cruisehaven.”