Walstroomaanleg Cruise Port Rotterdam start. Gereed in 2024

Het college van B&W heeft besloten tot een walstroominstallatie voor  cruiseschepen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met het stadsbestuur, Havenbedrijf Rotterdam en Cruise Port Rotterdam. Op 20 april jl. is de samenwerking tussen Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Cruise Port Rotterdam ondertekend. Op de foto van links naar rechts Boudewijn Siemons,

Continue reading