Happy Holidays

Another year slowly moving towards its end, an amazing and awesome year as well as a worrisome and sad year, in ways none of us could have fathomed. Let’s focus on the amazing and festive side as this gives hope, joy and inspiration. December is after all a festive month!

Continue reading

Prettige feestdagen

Het jaar gaat langzaam naar haar einde, een prachtig en geweldig jaar maar ook een zorgelijk en triest jaar, op een manier die niemand van ons had kunnen bevroeden. Laten we hier focussen op het prachtige en feestelijke immers, dat geeft hoop, vreugde en inspiratie. December is tenslotte een feestelijke

Continue reading

Largest blue hydrogen plant in Europe

Air Products will be building, managing and operating a plant for capturing CO₂ for its existing hydrogen plant in Rotterdam. The plant is expected to be operational by 2026 and will be the largest blue hydrogen plant in Europe. Hydrogen is called ‘blue’ when CO₂ is captured to be stored

Continue reading

Grootste blauwe waterstoffabriek van Europa

Air Products gaat een CO2-afvanginstallatie bouwen, beheren en exploiteren bij zijn bestaande waterstoffabriek in Rotterdam. De fabriek zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn en zal dan de grootste blauwe waterstoffabriek in Europa zijn. Waterstof wordt ‘blauw’ genoemd, wanneer CO2 tijdens de productie van waterstof wordt afgevangen om te worden

Continue reading

Start first CO₂ storage project in the Netherlands

Porthos will start the installation of the first major CO₂ transport/storage system in the Netherlands in 2024. The system will be located in Rotterdam and requires €1.3 billion in investments. This Porthos system is expected to be operational by 2026.

Continue reading

Eerste CO2-opslagproject in Nederland van start

In 2024 start Porthos in Rotterdam de bouw van het eerste grote CO2- transport/ opslagsysteem in Nederland. Hiermee is een investeringsbedrag van € 1,3 miljard gemoeid. Naar verwachting is dit Porthos-systeem in 2026 operationeel.

Continue reading

Hollandse Kust Zuid wind farm

In 2022, the first part of the ‘Hollandse Kust Zuid’ wind farm was connected to the Rotterdam high-voltage grid. The final part will follow in 2023. The wind farm will generate an amount of green power that equals the energy consumption of one and a half million households per year.

Continue reading

Windpark Hollandse Kust Zuid

Het eerste deel van windpark Hollandse Kust Zuid is in 2022 aangesloten op het Rotterdamse hoogspanningsnet. In 2023 volgt het laatste deel. Het windparkgebied zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die gelijk staat aan het energiegebruik van anderhalf miljoen huishoudens per jaar.

Continue reading

Holland America Line celebrating 150th anniversary

The NV Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), founded in 1873, was soon popularly dubbed Holland America Line (HAL), a name that became official several years later. The Nieuwe Waterweg was opened in 1872 and allowed Rotterdam to grow into a word-class port and city. HAL operated its first regular service on New

Continue reading

Holland Amerika Lijn 150 jaar

In 1873 ontstond de NV Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij (NASM), al snel in de volksmond gedoopt tot Holland Amerika Lijn (HAL). Zoals het bedrijf enkele jaren later ook ging heten. De Nieuwe Waterweg, geopend in 1872, heeft gezorgd dat Rotterdam kon uitgroeien tot een haven en stad van wereldformaat. New York

Continue reading